Regler og vedtægter

Sakskøbing Hundeforening

REGLER OG VEDTÆGTER

VEDTÆGTERRegelsæt for Sakskøbing Hundeforening


  • Ryd op efter dig selv og din hund
  • Ingen kvælerhalsbånd (3. punkts der passer til hundens størrelse er ok)
  • Ingen løse hunde på pladsen, uden forudgående aftale med instruktør
  • Fælles opsætning og nedtagning af redskaber ved hver træning
  • Der trænes kun med positiv forstærkning
  • Hold altid opsyn med din hund og grib ind efter de anvisninger der bliver givet
  • Hold en god tone og tal pænt til de andre deltagere – også selvom deres hund ikke opfører sig pænt, – hunde er dyr og vi kan ikke altid have 100% kontrol over dem.
  • Ved tvivls situationer -  følg instruktørens anvisning