Generalforsamlinger

Sakskøbing Hundeforening

GENERALFORSAMLINGER

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned

Dato offenliggøres på facebook, hjemmeside eg evt. via mail

Dagsorden i følge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før afholdelse.

 

Referater :

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Stiftenden generalforsamling 2014

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER

Her kan du læse vores vedtægter:

 

Vedtægter for Sakskøbing Hundeforening